Metroloģijas birojs (LATMB) ir Latvijas nacionālā metroloģijas institūcija un tās darbības mērķis ir nodrošināt un attīstīt mērījumu ticamību un izsekojamību valstī.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada rīkojumu Nr.351, kopš 2009. gada 1. jūlija Metroloģijas birojs (LatMB) ir SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” struktūrvienība. 


LATMB funkcijas:

  • nodrošināt fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāzes uzturēšanu un mērvienību reproducēšanu; (izsekojamības shēmas)
  • apstiprināt mērīšanas līdzekļu tipus un reģistrēt tos valsts mērīšanas līdzekļu reģistrā;
  • veikt valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas procedūras;
  • sniegt kalibrēšanas pakalpojumus;
  • sadarboties ar citu valstu metroloģijas organizācijām;
  • iesaistīties starptautisko metroloģijas organizāciju darbā;
  • organizēt starplaboratoriju salīdzināšanu un piedalīties tajā.