Metroloģijas birojs uztur sekojošus nacionālos etalonus - garuma mērus, svītru etalonmēru un optisko 24 skaldņu prizmu. Metroloģijas birojs piedalās reģionālās organizācijas EURAMET salīdzināšanas projektos un tās garuma tehniskajā komitejā TC-L.

Nacionālie mērvienību etaloni:

  • Garuma mēru komplekts (0,1 ÷ 1000) mm. Paplašinātās nenoteiktības intervāls (23 ÷ 115) nm,
  • Svītru etalonmērs - mērlenta (0 ÷ 20) m. Paplašinātā nenoteiktības intervāls 0,08 mm,
  • Optiskā 24 skaldņu prizma (0 ÷ 360) º. Paplašinātā nenoteiktība 0,10"

Nacionālo etalonu izsekojamība ir garantēta līdz SI mērvienību starptautiskajiem primārajiem etaloniem.

Darbības joma:

    • garuma mēri no 0,1 mm līdz 1000mm - paplašinātas nenoteiktības intervāls no 0,08 µm līdz 1,40 µm
    • mērlentas līdz 20m - paplašinātas nenoteiktības intervāls no 0,15 mm līdz 0,25 mm
    • leņķu mērplāksnītes līdz 360° - paplašinātā nenoteiktība 3"