Ministru kabineta noteikumi Nr. 369

Rīgā 2020. gada 09. jūnijā (prot. Nr. 40 3. §)

Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību" 5.panta otro daļu

 

1. Noteikumi apstiprina nacionālo mērvienību etalonu sarakstu.

2. Nacionālie mērvienību etaloni ir šādi:

 

Nr.

p. k.

Etalona nosaukums

Fizikālais lielums

Identifikācijas numurs

Mērīšanas diapazons

Paplašinātā nenoteiktība, U (k=2)

1.

Garuma mēru komplekts

Garums

839524

(0,10 ÷ 0,29) mm

50 nm

815565

(0,3 ÷ 0,9) mm

50 nm

938599

(0,99 ÷ 1,00) mm

(23–43) nm

840380

(1,00 ÷ 1,01) mm

(23–43) nm

431306

(0,5 ÷ 100,0) mm

(23–43) nm

839533

(5,12 ÷ 100,00) mm

(23–43) nm

C-15059

(50 ÷ 500) mm

(0,040–0,115) µm

12750

(50 ÷ 1000) mm

(0,040–0,115) µm

2.

Svītru etalonmērs

Garums

781

(0 ÷ 20) m

0,08 mm

3.

Optiskā 24 skaldņu prizma

Plaknes leņķis

26-90

(0 ÷ 360)o

0,1"

4.

Etalonmasas kilograms ar atsvaru komplektu

Masa

16

1 kg

0,050 mg

25

(1 ÷ 500) mg

(0,0006 ÷ 0,0016) mg

12

(1 ÷ 500) g

(0,002 ÷ 0,050) mg

MB1

(1 ÷ 5) kg

(0,05 ÷ 0,70) mg

12728053

10 kg

1,5 mg

13728107

20 kg

5,0 mg

5.

Elektriskās pretestības mēru komplekts

Elektriskā pretestība

000828

1 Ω

90 nΩ

470088

1 Ω

89 nΩ

069144

0,1 Ω

14 nΩ

513264

0,1 Ω

12 nΩ

000345

0,01 Ω

20 nΩ

001223

0,01 Ω

20 nΩ

001793

0,001 Ω

3 nΩ

005284

0,001Ω

3 nΩ

6.

Līdzsprieguma etalonsistēma

Līdzspriegums

46709

1,018 V
10 V

0,5 µV

46708

46707

46706

7.

Primārais cēzija frekvences un laika etalons

Frekvence,

laiks

US45382335

5 MHz
10 MHz

1 s

1,0 x 10–13

US43451953

        

  

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs