Nepastāv nevienas cilvēka praktiskās darbības jomas, kur varētu apieties bez mērījumiem – procesiem, kuri dod priekšstatu par nezināmu fiziskā raksturojuma lielumu (garumu, svaru, apjomu utt.), salīdzinot to ar mēru vai šī paša, jau visiem zināma, fiziskā lieluma mērījuma vienību.

Cilvēks nāk pasaulē, viņam vēl nav vārda, bet mums jau kļūst zināms viņa augums, svars, temperatūra – jau pirmajās dzīves minūtēs viņam nākas saskarties ar lineālu, svariem, termometru.

Ar mērījumiem, mērījumu vienotības nodrošināšanas metodēm un līdzekļiem, kā arī nepieciešamās precizitātes sasniegšanas veidiem nodarbojas zinātne – metroloģija.

Vārds „metroloģija” tulkojumā no grieķu valodas nozīmē mācību par mēriem (μέτρον – mērs, λόγος – vārds, mācība).

Latvijas rūpniecībā un lauksaimniecībā, zinātniski pētniecisko darbu veikšanā, medicīnā, tirdzniecībā, muitā un citās tautsaimniecības nozarēs plaši tiek pielietoti masas mērinstrumenti - dažāda tipa svari un atsvari. No mērinstrumentu precizitātes, no iegūto rezultātu ticamības atkarīga medicīnas diagnožu un farmaceitisko analīžu precizitāte, tirdzniecības operāciju rezultāti, muitas nodevu, nodokļu un soda sankciju lielumi, ekspertu slēdzieni, preču cena un citi parametri. Masas mērījumu vienotība, to precizitāte un ticamība ir viens no veiksmīgas Latvijas ekonomikas attīstības nosacījumiem un viens no valsts integrācijas nosacījumiem Eiropas un pasaules starpvalstu tirdzniecības, zinātnisko un kultūras sakaru sistēmā.

Masas mērījumu pamats ir starptautiskais kilograma prototips, kurš, sākot ar 1889.gadu, praktiski vairāk kā 120 gadus, ir cilindra veida atsvars, kura augstums ir 39 milimetri un tas ir vienāds diametru. Tas ir izgatavots no platīna irīdija sakausējuma. Starptautiskais kilograma prototips un tā sešas kopijas tiek uzglabātas un izmantotas Starptautiskajā svaru un mēru birojā (BIPM-Bureau International des Poids et Mesures), Francijā.

Šobrīd zinātnieki ir norūpējušies par to, ka starptautiskais kilograma prototips « notievējis ». Masas izmaiņa sākās aptuveni pirms trīsdesmit gadiem. Kārtējās starptautiskā etalona salīdzināšanas rezultātā vienā no tā astoņdesmit kopijām tika atklāts, ka tā masa izmainījusies par 50 mikrogramiem. Tas ir mazāk par sāls drusku, bet draud ar lielām grūtībām precīzu mērījumu saskaņošanā. Priekš mūsdienu fizikāliem mērījumiem, īpaši nanotehnoloģiskiem, šis ir vienkārši milzīgs lielums. Par šādu nekontrolējamu un neatjaunojamu izmaiņu iespēju speciālisti brīdināja jau sen.

Kilograms ir vienīgā no septiņām SI sistēmas bāzes vienībām, kura saglabāja savu definējumu no XIX gadsimta, ir materiāls artefakts, bet nebalstās uz kvanta efektiem un fundamentālām fizikas konstantēm. Šobrīd tiek veikti zinātniski eksperimenti un tiek apspriesti divi iespējamie jaunas masas vienības noteikšanas varianti:

- viens pamatojas uz Planka konstanti un paredz tā saucamā „vata balansa” izmantošanu, kurš ļauj balansēt strāvu, kas iziet caur spoli magnētiskā laukā, attiecībā pret gravitācijas spēku, kurš darbojas uz kilogramu;

- otrs balstās uz Avogadro konstanti un paredz to, ka nepieciešams aprēķināt atomu skaitu vienā noteikta kristāla kilogramā.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” (SAMC) Metroloģijas birojs (LATMB) uztur Nacionālo masas mērvienību etalonu Nr.LNE 08, kurš ir masas mērījumu pamats Latvijā. Tas sastāv no 1kg atsvara ar paplašināto nenoteiktību 0,050 mg. Tas ir izgatavots cilindra veidā no nerūsējošā, nemagnētiskā, īpaši izturīgā tērauda un atsvaru komplekta no 1 mg līdz 500 kg ar paplašināto nenoteiktību no 0,00040 mg līdz 2,5 g.

LATMB izpilda likuma „Par mērījumu vienotību” pamatuzdevumu – masas mērvienību izplatīšanu, izsekojamības nodrošināšanu līdz Starptautiskajam kilograma prototipam (BIPM) un nodrošina masas mērījumu vienotību Latvijas Republikā.

Straujā moderno tehnoloģiju ieviešana medicīnā, ķīmiskajā un pārtikas rūpniecībā, augstas precizitātes masas mērlīdzekļu izmantošana, kā arī kvalitātes sistēmu ieviešana visās tautsaimniecības nozarēs izvirza augstas prasības masas mērījumu precizitātei un nenoteiktībai.

Šobrīd saskaņā ar līgumu starp SAMC un SIA „Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” (LNMC) Metroloģijas birojs realizē masas vienības lielumu nodošanu (pārnešanu) references etalonatsvariem SIA LNMC laboratorijas telpās, kuras aprīkotas ar moderniem Vācijā (Sartorius) un Šveicē (Mettler) ražotiem masas komparatoriem ar maksimālajām svēršanas robežām Max no 6 g līdz 605 kg un iedaļas vērtību no 0,1 µg līdz 1 g, kā arī ar masas references etalonatsvariem un klimata apstākļu kontroles, stabilizācijas un regulēšanas iekārtām. Tas dod iespēju kalibrēt etalonatsvarus ar nominālo masu no 1 mg līdz 500 kg ar vislabāko mērīšanas spēju no 0,001 mg līdz 8,3 g.

LATMB masas mērījumu precīzākās kalibrēšanas un mērīšanas spējas - CMCs (Calibration and Measurement Capabilities) ir starptautiski novērtētas un atzītas EUROMET.M.4.2004 tehniskajā padomē, apstiprinātas 2005. gada 11. oktobrī un iekļautas starptautiskā Svaru un mēru biroja BIPM datu bāzē KCDB (key comparison data base) : http://kcdb.bipm.org/appendixC/M/LV/M_LV.pdf

SAMC LATMB piedalās reģionālas organizācijas EURAMET salīdzināšanas projektos un tās tehniskajā komitejā (EURAMET TC-M “Masa un ar to saistītie lielumi”).

Savā darbības sfērā LATMB, veicot masas mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu, pielieto Starptautiskos normatīvi tehniskos dokumentus – standartus un (ISO, OIML R) rekomendācijas, Eiropas un Latvijas standartus (EN, LVS), kā arī LATMB metodes un procedūras.

LATMB kvalificēti speciālisti, kuri savas zināšanas paaugstina starptautiskajos semināros, organizē starplaboratoriju salīdzinošo mērījumu projektus Latvijā un apmāca masas mērījumu jomā.

LATMB ir apliecinājusi sevi kā stabilu partneri un pieredzējušu konsultantu.