Nacionālais masas mērvienību etalons ar atsvaru komplektu izsekots līdz Starptautiskās mērvienību sistēmas SI masas mērvienībai kg.

Masas etalonatsvari galvenokārt tika kalibrēti Dānijas nacionālā metroloģijas institūtā, DFM.

Latvijas Republikas nacionālā masas mērvienību etalona IZSEKOJAMĪBAS SHĒMA