Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentu saraksts, kurus var piemērot Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumu Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm" prasību izpildei mērīšanas līdzekļu atkārtotā verificēšanā.

 

Nr. Nosaukums
R-148
2020 Edition
Non-invasive non-automated sphygmomanometers
R-149
2020 Edition
Non-invasive automated sphygmomanometers
R-21
2007 Edition
Taximeters.
R-24
1975 Edition
Standard one metre bar for verification officers
R-35
2007 Edition
Material measures of length for general use
R-44
1985 Edition
Alcoholometers and alcohol hydrometers and thermometers for use in alcoholometry
R-46
2012 Edition
Active electrical energy meters
R-47
1979 Edition
Standard weights for testing of high capacity weighing machines
R-49
2013 Edition
Water meters for cold potable water and hot water.
R-50
2014 Edition
Continuous totalizing automatic weighing instruments (belt weighers)
R-51
2006 Edition
Automatic catchweighing instruments.
R-52
2004 Edition
Hexagonal weights - Metrological and technical requirements
R-53
1982 Edition
Metrological characteristics of elastic sensing elements used for measurement of pressure. Determination methods
R-60
2021 Edition
Metrological regulation for load cells
R-61
2017Edition
Automatic gravimetric filling instruments.
R-66
1985 Edition
Length measuring instruments
R-75
2002 Edition
Heat meters.
R-76-1
2006 Edition
Non-automatic weighing instruments.
R-80
2017 Edition
Road and rail tankers with level gauging.
R-91
1990 Edition
Radar equipment for the measurement of the speed of vehicles
R-98
1991 Edition
High-precision line measures of length
R-99
2008 Edition
Instruments for measuring vehicle exhaust emissions.
R-101
1991 Edition
Indicating and recording pressure gauges, vacuum gauges and pressure-vacuum gauges with elastic sensing elements (ordinary instruments)
R-106-1
2011 Edition
Automatic rail-weighbridges.
R-107
2007 Edition
Discontinuous totalizing automatic weighing instruments (totalizing hopper weighers). Part 1: Metrological and technical requirements - Tests
R-109
1993 Edition
Pressure gauges and vacuum gauges with elastic sensing elements (standard instruments)
R-111
2004 Edition
Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 and M3.
R-117
2019 Edition
Dynamic measuring systems for liquids other than water.
R-120
2010 Edition
Standard capacity measures for testing measuring systems for liquids other than water
R-126
2021 Edition
Evidential breath analyzers
R-129
2020 Edition
Multi-dimensional measuring instruments
R-134
2006 Edition
Automatic instruments for weighing road vehicles in motion and measuring axle loads.
R-136
2004 Edition
Instruments for measuring the areas of leathers
R-137
2012 Edition
Gas meters.
R-138
2007 Edition
Vessels for commercial transactions
R-139
2018 Edition
Compressed gaseous fuel measuring systems for vehicles
R-140
2007 Edition
Measuring systems for gaseous fuel
R-143
2009 Edition
Instruments for the continuous measurement of SO2 in stationary source emissions
R-144
2013 Edition
Instruments for the continuous measurement of CO and NOx in stationary source emissions.