Nacionālais masas mērvienību etalons sastāv no 1 kg atsvara ar paplašināto nenoteiktību 0,050 mg un atsvaru komplekta (mērīšanas diapazons no 1 mg līdz 20 kg ar nenoteiktības intervālu no 0,00040 mg līdz 5,0 mg).

Masas mērījumiem nodrošināta izsekojamība līdz Starptautiskās mērvienību sistēmas SI masas mērvienībai kg.

Darbības joma:
Masas etalonatsvaru kalibrēšana mērīšanas diapazonā no 1 mg līdz 20 kg ar paplašinātas nenoteiktības intervālu no 1 μg līdz 10,5 mg.