LatMB organizatoriskā un kvalitātes pārvaldības struktūra