Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr. 17

 Nacionālās metroloģijas institūcijas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN  (euro)*

Cena ar PVN (euro)

1. Elektriskie mērījumi
1.1. Pretestības mēra kalibrēšana no 0,1 mΩ līdz 100 kΩ ar nenoteiktību no 0,0042 µΩ līdz 0,23 Ω

procedūra

108,00

0,00

108,00

1.2. Līdzsprieguma avota kalibrēšana ar nenoteiktību 5 ppm

procedūra

198,00

0,00

198,00

1.3. Multimetra kalibrēšana, maiņspriegums (0,01 ÷ 1000) V (0,01 ÷ 1000) kHz ar nenoteiktību no 0,03 % līdz 4,9 % (viens punkts)

procedūra

17,00

0,00

17,00

1.4. Multimetra kalibrēšana, maiņstrāva (0,01 ÷ 1) A (0,04 ÷ 10) kHz ar nenoteiktību no 0,1 % līdz 1,7 % (viens punkts)

procedūra

30,00

0,00

30,00

2. Masas mērījumi
2.1. E1 precizitātes klases atsvaru kalibrēšana līdz 10 kg

procedūra

65,00

0,00

65,00

2.2. E2 precizitātes klases atsvaru kalibrēšana 20 kg

procedūra

55,00

0,00

55,00

2.3. M1 precizitātes klases atsvaru kalibrēšana 500 kg

procedūra

79,00

0,00

79,00

3. Ģeometrisko parametru mērījumi
3.1. Garuma mēra kalibrēšana (0,1–100) mm ar nenoteiktību U = (0,08 + 0,8L) µm

procedūra

10,00

0,00

10,00

3.2. Garuma mēra kalibrēšana virs 100 mm līdz 300 mm ar nenoteiktību U = (0,4 + 1L) µm

procedūra

25,00

0,00

25,00

3.3. Garuma mēra kalibrēšana virs 300 mm līdz 1000 mm ar nenoteiktību U = (0,4 + 1L) µm

procedūra

38,00

0,00

38,00

3.4. Mērlentes kalibrēšana līdz 20 m ar nenoteiktību U = Q [0,15; 0,01L] mm (pamata cena)

procedūra

30,00

0,00

30,00

3.4.1. Mērlentes katra nākošā intervāla kalibrēšana

procedūra

5,00

0,00

5,00

3.5. Stikla skalas kalibrēšana ar nenoteiktību U = 1,6 µm

procedūra

27,00

0,00

27,00

3.5.1. Stikla skalas katra nākamā intervāla kalibrēšana ar nenoteiktību U = 1,6 µm

procedūra

8,00

0,00

8,00

3.6. Optiskās interferences plaknes kalibrēšana ar nenoteiktību U = 0,1 µm

procedūra

38,00

0,00

38,00

3.7. Leņķa mērplāksnītes kalibrēšana ar nenoteiktību U = 3"

procedūra

42,00

0,00

42,00

3.8. Prizmas vienas skaldnes kalibrēšana ar nenoteiktību U = 3"

procedūra

42,00

0,00

42,00

3.9. Virsmas negluduma mēru kalibrēšana

procedūra

17,00

0,00

17,00

4. Citi pakalpojumi
4.1. Dokumentu izvērtēšana un nacionālā mērīšanas līdzekļa tipa apstiprināšana

iesniegums

450,00

0,00

450,00

4.2. Nacionālā mērīšanas līdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikāta un tā pielikuma sagatavošana

iesniegums

30,00

0,00

30,00

4.3. Nacionālā mērīšanas līdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikāta pagarināšana

iesniegums

142,00

0,00

142,00

4.4. Apmācības metroloģijas jomā (1 h)

stunda

73,00

0,00

73,00

4.5. Starplaboratoriju salīdzinošo mērījumu organizēšana vienai laboratorijai

iesniegums

516,00

0,00

516,00

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
Ekonomikas ministrs R. Nemiro