No 2022. gada 17. līdz 21. oktobrim LR Ārlietu ministrijas granta projekta “Uzbekistānas Tehniskā regulējuma aģentūras kapacitātes stiprināšana standartizācijas un metroloģijas jomās atbilstoši starptautiskajai praksei” ietvaros darba vizītē Rīgā viesojās Uzbekistānas Tehniskā regulējuma aģentūras (Uzstandart), Standartizācijas institūta un Metroloģijas institūta pārstāvji.