Metroloģijas biroja darbību reglamentē:

1) LR likums "Par mērījumu vienotību"(pieņemts 1997.gada 27. februārī);

2) MK 2020. gada 09. jūnija noteikumi Nr.369 "Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu";

3) MK 2014.gada 7. janvāra noteikumi Nr.3 "Noteikumi par nacionālo metroloģijas institūciju";

4) MK 2014.gada 14. oktobra noteikumi Nr.624 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm";

5) Ekonomikas ministrijas 2008.gada 12. decembra rīkojums Nr.637 "Par mantas nodošanu";

6) MK 2009.gada 29. maija rīkojums Nr.351 "Par Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūras likvidāciju un tās uzdevumu nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts"";

7) standarts LVS EN ISO/IEC 17025 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārējās prasības";

8) MK 2017. gada 28. novembra noteikumi Nr. 704 "Prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm";

9) MK 2021. gada 18. maija noteikumi Nr. 310 “Prasības mēraparātiem, ar kuriem nosaka alkohola koncentrāciju personas izelpotajā gaisā”;

10) MK 2023. gada 12. decembra noteikumi Nr. 728 “Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 17 "Nacionālās metroloģijas institūcijas maksas pakalpojumu cenrādis"”

Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas (OIML) dokumentu saraksts, kurus var piemērot Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumu Nr. 981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm" prasību izpildei mērīšanas līdzekļu atkārtotā verificēšanā.