1. gada 14. un 15. jūnijā Rīgā LATMB un RTU telpās EMN Smart North partnerības ietvaros notika Skandināvijas un Baltijas valstu nacionālo metroloģijas institūciju (NMI) vadītāju sanāksme. Viens no EMN Smart North uzdevumiem ir veicināt sadarbību ar reģiona zinātniskajiem institūtiem un pētnieciskajām laboratorijām ar metroloģiju saistītu pētījumu jomā.
  2. jūnijā LATMB telpās tikās Skandināvijas un Baltijas NMI vadītāji: Michael Kjaer (Dānija), Aigar Vaigu (Igaunija), Martti Heinonen (Somija), Evaldas Naujalis (Lietuva), Hans Arne Frøystein (Norvēģija), Jan Johansson (Zviedrija), Ludmila Māriņa un Mārtiņš Bambītis (LATMB). Tikšanās laikā tika pārspriesta stratēģija un veicamie darbi, lai stiprinātu viedo specializēšanos metroloģijas jomā.