28.12.2022 

LATMB organizēja izpratnes veicināšanas tiešsaistes semināru testēšanas laboratorijām par metroloģisko izsekojamību kontekstā ar akreditācijas prasībām.

 

Semināra programma ‘’Metroloģiskā izsekojamība kontekstā ar akreditācijas prasībām’’

  1. Metroloģiskā izsekojamība (tās būtība un nozīme)
  2. Metroloģiskās izsekojamības prasības standartā EN ISO IEC 17025
  3. ILAC, EA un LATAK politika metroloģiskās izsekojamības nodrošināšanai
  4. Metroloģiskās izsekojamības nodrošināšana testēšanas laboratorijās (praktiskie piemēri)
    1. Piemērotu references materiālu izvēle
    2. Piemērotu mērlīdzekļu/ mērinstrumentu izvēle
    3. Piemērotu kalibrēšanas pakalpojumu izvēle, ņemot vērā testēšanas procesa precizitāti

 

Seminārā piedalījās vairāk nekā 80 dalībnieki, tostarp pārstāvji no LATAK un dažādām testēšanas laboratorijām. Semināra noslēgumā dalībnieki uzdeva jautājumus un aktīvi iesaistījās diskusijās.

Semināra prezentācija pdf formātā pieejam uzspiežot uz šīs saites