Ņemot vērā, ka 2022. gada 21. martā stāsies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 704 "Prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm" (turpmāk – Noteikumi Nr. 704) un SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” Metroloģijas birojā tiks iesniegti pieteikumi ar lūgumu veikt vidējā braukšanas ātruma mērīšanas sistēmu tipa atbilstības novērtēšanu un apstiprināšanu, Metroloģijas birojs 2022. gada 2. martā no plkst. 11:00 – 12:00  ieinteresētajām pusēm organizēja tiešsaistes semināru.  

Semināra ietvaros tika sniegts izklāsts par mērīšanas līdzekļu nacionālā tipa atbilstības novērtēšanas un apstiprināšanas procesu, kā arī par iesniedzamajiem dokumentiem/ apliecinājumiem, kas nepieciešami, lai Metroloģijas birojs varētu objektīvi novērtēt vidējā braukšanas ātruma mērīšanas sistēmu atbilstību Noteikumu Nr. 704 prasībām.

Seminārā piedalījās vairāk kā 20 dalībnieki, tostarp pārstāvji no Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta, Satiksmes ministrijas Autoceļu infrastruktūras departamenta, Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Rīgas pašvaldības policijas, Rīgas domes Satiksmes departamenta,  SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”, VSIA "Latvijas Valsts ceļi" Satiksmes organizācijas pārvaldes, Latvijas Mobilais Telefons SIA, SIA "Kemek Engineering", "DEXFOR" SIA, SIA "JARVA", WeAreDots SIA un Jelgavas VPI "Pilsētsaimniecība".